สนใจสอบถามข้อมูล / ใบเสนอราคา (Please refill contact form)

แผนที่การเดินทาง (Google Map)


AIB ENGINEERING CO., LTD. (THAILAND)

134/1 Moo.1 Nonghong Sub district Phantong District Chonburi 20160
Tel.: 08-1710-0565 Hot line 08-1868-7452 ,
038-451724 , 038-451275 ,
038-451073 ext 104,105,106,107 
Fax: 038-451427
Email: sale@blastburn.com ,
          tn@blastburn.com ,aib@blastburn.com      
Website: www.blastburn.com


PT.KINETO GLOBALING (INDONESIA) 
JEFFRI INDRA

JI. Pardise Timur Raya Blok G2 No.7 Sunter Agung, Jakarta 14350 indonesia. 
Tel.:+62 816 917 249,+62 21 6457 281/82
Fax: +62 21 6583 3504
Email: jeffri.indra@kineto.or.idABM VIETNAM TECH CO., LTD. (VIETNAM)

972/22 Ouang Trung Str., W.8, Go Vap D., 
Ho Chi Min City, Vietnam.
Tel : +848 6272 6048
Hot Line : +84 82 77 63 64
Website: www.abmvietnam.com
บริษัท เอไอบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด            
เลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160 (ประเทศไทย)
        
AIB ENGINEERING CO., LTD.           
134 Moo 1. Nong hong Sub-District, Phantong District,
Chonburi Province 20160 (Thailand)
 
โทรศัพท์ . 0-3845-1724  |  08-1410-0905
แฟ็กซ์ : 0-3845-1427
อีเมล์ : sale@blastburn.com

TEL . 0-3845-1724 | 08-1410-0905         
FAX : 0-3845-1427                                   
EMAIL : sale@blastburn.com
   AIB ENGINEERING 
   ID: @eco2566w