สนใจสอบถามข้อมูล / ใบเสนอราคา (Please refill contact form)

แผนที่การเดินทาง (Google Map)


AIB ENGINEERING CO., LTD. (THAILAND)

134/1 Moo.1 Nonghong Sub district Phantong District Chonburi 20160
Tel.: 08-1710-0565 Hot line 08-1868-7452 ,
038-451724 , 038-451275 ,
038-451073 ext 104,105,106,107 
Fax: 038-451427
Email: sale@blastburn.com ,
          tn@blastburn.com ,aib@blastburn.com      
Website: www.blastburn.com


PT.KINETO GLOBALING (INDONESIA) 
JEFFRI INDRA

JI. Pardise Timur Raya Blok G2 No.7 Sunter Agung, Jakarta 14350 indonesia. 
Tel.:+62 816 917 249,+62 21 6457 281/82
Fax: +62 21 6583 3504
Email: jeffri.indra@kineto.or.idABM VIETNAM TECH CO., LTD. (VIETNAM)

972/22 Ouang Trung Str., W.8, Go Vap D., 
Ho Chi Min City, Vietnam.
Tel : +848 6272 6048
Hot Line : +84 82 77 63 64
Website: www.abmvietnam.com

CONTACT US
AIB ENGINEERING CO., LTD. (THAILAND)
TEL (+66) 3878-9745 , (+66) 81410-0905
FAX (+66) 3845-1427
Email : aib@blastburn.com 
         : sale@blastburn.com 
         : tn@blastburn.com

ADDRESS
HEAD OFFICE  &  FACTORY

SALES AND SERVICES
134 M.1 NONGHONG SUB-DISTRICT
PHANTHONG DISTRICT CHONBURI 
20160
ID : @eco2566w


AIB ENGINEERING


  


Google Map